Sådan monterer du (selv) en faskine

Af Hanne Clausen
0 Kommentar

Er du klar over, hvor regnvandet ryger hen, når det forlader dine tagrender? Hvis ikke, så er første skridt at finde ud af, hvorvidt dit hus er udstyret med en faskine. En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvandet siver ned. Herfra siver regnvandet direkte ned i jorden, hvilket aflaster vores kloaksystemer og tilgår grundvandet i stedet.

Hvis du har etableret en regnvandsopsamling som beholder eller tank, så har du brug for et såkaldt overløb, når det regner, til når tanken i forvejen er fyldt op med regnvand.

For at skabe et sådan overløb bør du etablere en faskine. Den bedste måde at sikre overløb på er nemlig ved at koble regnvandet fra kloaksystemet helt og aldeles, hvilket netop gøres ved at lede et overløb fra regnvandstanken og ned i en faskine.

Står du alligevel og skal have lavet noget arbejde i din have, som er omfattende, så sørg for også at få gravet haven op for at installere en regnvandstank samt en faskine. Det er ganske enkelt den optimale måde at genanvende regnvandet på.

Installation af din faskine

Når du installerer din faskine i dit vandkredsløb, så fungerer den ligesom en sandfangsbrønd. Derfor behøver du heller ikke få installeret sådan en i første omgang. Men hvad så med regnvandsfaskinen?

Udgangspunktet på den lovmæssige side ved installationen hedder sig, at den som minimum skal være 2 meter fra dit skel. Derudover skal den være minimum 5 meter fra bygninger, ligesom at der skal være en afstand på minimum 25 meter til drikkevandsindvindinger.

Med hensyn til størrelsen af din faskine samt nedgravningen af denne, så kan dette være teknisk og omfattende. Derfor kan det også altid være en idé at få et professionelt besyv med.

Her kan du med fordel besøge dette link til regnvandstanken.dk, som er eksperter på området.

For det er nemlig meget vigtigt, at din faskine ikke bliver for lille – altså underdimensioneret. Regner du derfor selv dine behov ud, så sørg for at være grundig. Ellers kan anlægsgartnere, entreprenører og kloakmestre gøre det for dig, ligesom at de også kan komme med et godt tilbud på både nedgravning og faskine til nedsivningen af dit regnvand.

Hvornår du har brug for en faskine

Hvis du vil vælge at installere en faskine, så er der flere forskellige gode tidspunkter at gøre dette på. Da der skal graves en del, kan det være en smule omfattende og ofte en god idé at gøre i forbindelse med andet byggeri.

Skal du eksempelvis opføre en ny tilbygning til hus eller carport, så kan det være oplagt med en installation af en faskine. Du kan også gøre det, når du bygger nyt sommerhus eller anden bygning, da det kan være svært og dyrt at tilkoble regnvandsafløbet til kloaksystemet. Ifølge borgerliv.dk er det OK selv at stå for en del af dette, når blot der er ekspert på til sammenkobling.

Er der desuden jævnligt oversvømmelser i dit område eller på din grund, så kan dette også være et tegn på, at du skal have nedgravet en faskine. Det kan betyde, at kloakken ikke har kapacitet til typiske eller større regnskyl.

You may also like

Tilføj en kommentar